Kolejne rekolekcje małżeńskie w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej odbędą się w dniach od 4 do 6 grudnia 2020 r. Celem weekendowych rekolekcji dla małżeńskich jest pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Weekendowe rekolekcje małżeńskie to przede wszystkim pewna forma dialogu, która z jednej strony ma pozwolić mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś – w przypadku nieporozumień – pomóc rozwiązywać konflikty między małżonkami. Na rekolekcje mogą przyjechać małżeństwa o różnym stażu małżeńskim, poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Kalwaria Pacławska to szczególne miejsce spotkania, w ciszy, modlitewnej atmosferze, skupieniu, otoczona piękną przyrodą z Cudownym Obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej i grobem Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Koszt rekolekcji weekendowych wynosi 380 zł od pary z pełnym wyżywieniem. Zgłoszenia przyjmują Wiesław i Jadwiga Solarzowie, tel. 600 826 169 lub o.Edward 532 076 902, u którego można uzyskać także dodatkowe informacje. Przedpłatę w wysokości 100 zł należy dokonać na konto Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, nr: 89 1240 1776 1111 0000 1936 2478 z tytułem wpłaty „Dialog”.

oes