Pragnę przedstawić krótkie świadectwo orędownictwa Ojca Wenantego. Starałam się o pracę w firmie. Po jakimś czasie dostałam wiadomość, że mogę ją podjąć. Bardzo się ucieszyłam, ponieważ zdobycie tej pracy było bardzo trudne. Niestety, po krótkim czasie okazało się, że jednak nie ma dla mnie wolnego stanowiska. Bardzo się zmartwiłam, bo praca tam dawała nadzieję na poprawę moich finansów i na spłatę kredytów oraz długów. Napisałam prośbę do Ojca Wenantego oraz zadzwoniłam do Ojców Franciszkanów, aby położono moja prośbę na grobie Ojca Wenantego. Nadszedł dzień, w którym musiałam podjąć jakąś decyzję, gdyż kończyły mi się środki do życia. I właśnie w tym dniu zadzwonił telefon z tej firmy z pytaniem, czy jestem nadal zainteresowana tą pracą, bo jednak zwolniło się dla mnie miejsce. Dodam, że zdobycie tej pracy nie było łatwe. Tak oto zadziałał Ojciec Wenanty zmieniając sytuację. Ojciec Wenanty już nie raz mi pomógł i ratował w sprawach finansach. Pragnę Ci podziękować Ojcze Wenanty za wszystko i za tę pracę oraz prosić, abym mogła ją bez przeszkód wykonywać.

Anna