Słowa i mądrość o. Wenantego to szczególny dar Boga i prorocki znak dla naszych czasów. Książka ukazuje dwóch wielkich świadków swoich czasów: Ezechiela – biblijnego proroka z Jerozolimy oraz Wenantego Katarzyńca – franciszkańskiego proroka ze Lwowa. Misja starożytnego Ezechiela nie została do końca wypełniona, jego proroctwa sięgają czasów ostatecznych, i znalazły swe miejsce w Apokalipsie według św. Jana. Dzieło o.Wenantego dopiero się rozpoczyna. Jego krótkie ziemskie życie jest niczym biblijne ziarno. które po latach rodzi owoce, po części teraz rozpoznawane. Książkę można nabyć i zamówić w Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej oraz w Wydawnictwie Bratni Zew w Krakowie.

oes