Wspólnota Rodzin Osób Powołanych, działająca przy parafii konkatedralnej św. Stanisława B.M. w Lubaczowie powstała z inicjatywy osób świeckich w październiku 2019 r. Patronuje nam czcigodny sługa Boży Ojciec Wenanty Katarzyniec. Nasze spotkania modlitewne odbywają się w każdy Pierwszy Czwartek miesiąca. Biorą w nich udział nie tylko członkowie rodzin, z których pochodzą powołania, ale także osoby, którym bliskie jest wezwanie Pana Jezusa: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Łk 10,2). Uczestnikami spotkań są także czciciele Ojca Wenantego, których wciąż przybywa w naszym mieście. W naszej wspólnej modlitwie prosimy w intencji  osób powołanych  do służby Panu Bogu, pracujących na terenie naszej diecezji zamojsko-lubaczowskiej, posługujących w innych diecezjach Polski, poza granicami naszego kraju: w Austrii, Szwajcarii, Niemczech, na Ukrainie, w USA i Kanadzie, a także  misjonarzy na placówkach w Boliwii i w Ugandzie. W modlitwie przed Najświętszym Sakramentem wypraszamy dla nich moc Ducha Świętego, radość służby, gorliwość i wierność powołaniu, a dla wszystkich kapłanów najwyższy szacunek i pobożność przy sprawowaniu  sakramentów, a zwłaszcza Najświętszej Ofiary  Mszy Święte. Jezusowi Chrystusowi Najwyższemu Kapłanowi polecamy naszych alumnów oraz prosimy o nowe, święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Przez cały rok, w każdy Pierwszy Czwartek miesiąca sprawowana jest Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji Ojca Wenantego Katarzyńca. Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania modlitewne, najbliższe odbędzie się w Pierwszy Czwartek, 2 lipca 2020 r. Modlitewne spotkanie rozpoczynamy o godz. 17:00.

Beata