Zbiór listów o. Wenantego Katarzyńca to bezcenny skarb, który – przez cały wiek zamknięty w klasztornych archiwach – dziś po raz pierwszy publikowany jest w całości. Ujawnia on wrażliwość i pragnienia człowieka, który bez reszty oddany był Bogu. Pozwala odkryć z bliska jego prostotę, pokorę, skromność, uczciwość i czułą troskę o drugiego człowieka. Prezentowana korespondencja zawiera też bezcenne listy do jego serdecznego przyjaciela, o. Maksymiliana Marii Kolbego, późniejszego wielkiego świętego naszych trudnych czasów. O. Wenanty Katarzyniec (1889-1921) – franciszkanin, wychowawca młodych zakonników, kaznodzieja, spowiednik, po śmierci znany jako skuteczny orędownik u Boga. O świętości Wenantego przekonany był jego przyjaciel, św. Maksymilian Maria Kolbe. To on jako pierwszy zachęcał do podjęcia starań o jego beatyfikację. Publikację, w cenie 15 zł, można zamawiać pisząc na adres: Klasztor Franciszkanów (o.Edward), 37-743 Kalwaria Pacławska 40 lub mailowo: wenanty.katarzyniec@gmail.com.