Zgodnie z zarządzeniem Metropolity Przemyskiego, abpa Adama Szala z dnia 13 marca 2020 r. w związku z zagrożeniem epidemią, zostają odwołane Dni Modlitw o beatyfikację Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, które miały się odbyć w dniach 28-29 marca br. W komunikacie czytamy m.in.: „…również do dnia 29 marca br. włącznie zawieszam: b. zaplanowane pielgrzymki oraz rekolekcje zarówno szkolne, jak i te organizowane przez parafie. Jednocześnie zachęcam wiernych, by skorzystali z nauk rekolekcyjnych za pośrednictwem środków społecznego przekazu, a duszpasterzy proszę, by przenieśli je na inny termin, c. spotkania wspólnot parafialnych i innych grup formacyjnych w Archidiecezji,…”.

Prosimy zatem wszystkich Czcicieli Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca o duchową łączność i wspólną modlitwę w dniach 28 i 29 marca br. dzięki bezpośredniej transmisji internetowej z naszego sanktuarium. Te trudne chwile dla naszej Ojczyzny i całego świata polecamy opiece Matki Bożej Kalwaryjskiej i wstawiennictwu Ojca Wenantego Katarzyńca.

Ojcowie Franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej