Kierowana pragnieniem rychłego włączenia w szeregi Błogosławionych Kościoła katolickiego – Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca OFMConv. – składam następujące świadectwa.

Od stycznia 2019 r. do chwili obecnej wznoszę nieustanną modlitwę do Trójcy Przenajświętszej o udzielenie łask za wstawiennictwem o. Wenantego. Modląc się słowami nowenny wymodliłam wiele łask dla moich najbliższych:
– Prosiłam o ukończenie studiów l-go stopnia dla mojej córki Kingi. Pisanie pracy licencjackiej przychodziło z dużym oporem, trudnościami ale córka starała się jak najlepiej sprostać temu zadaniu. Było ciężko ale w lipcu 2019 r. uzyskała tytuł licencjata Filologii Rosyjskiej. Patrząc z perspektywy czasu mogę stwierdzić, iż córka podczas egzaminów zawsze trafiała na pytania, na które znała odpowiedź. Kingę zachęcałam do modlitwy za wstawiennictwem św. Józefa z Kupertynu – patrona studentów zdających egzaminy. Wówczas jeszcze nie znałam o. Wenantego Katarzyńca, ale poznawszy prosiłam o łaskę za Jego wstawiennictwem. Uważam, że modlitwy moje jak i córki przyczyniły się do tego, że to co było nierealne stało się rzeczywistością.
– Faktem świadczącym również o wysłuchaniu moich próśb jest zrealizowanie zmiany jednostki wojskowej przez moją siostrę Dorotę. Siostra jako osoba samotna, miała z tego tytułu w jednostce, w której uprzednio stacjonowała przykrości. Przez dłuższy czas starała się o przeniesienie do innej jednostki ale było to jednak niemożliwe. Postanowiłam modlić się w tej intencji, by pomóc siostrze. Wiem, że modlitwy moje zostały wysłuchane, gdyż to co niemożliwe było do tej pory stało rzeczywistością. Po uzyskaniu zgody na przeniesienie pojawił się problem przeprowadzki. Jak tego dokonać? Ponownie zaczęłam się modlić za wstawiennictwem o. Wenantego i udało się. Rozwiązanie przyszło od „przypadkowo” spotkanej koleżanki. Jestem pewna, że wstawiennictwo Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego jest skuteczne, gdyż siostra dostała przeniesienie wraz z awansem na wyższy stopień oraz problem przeprowadzki został idealnie rozwiązany. Okres modlitw trwał od stycznia 2019 r. do sierpnia 2019 r., w tym miesiącu Dorota zmieniła jednostkę. Z jej ust usłyszałam słowa, że zmiana jednostki oraz sposób przeprowadzki to „cud”. Uwierzyła w skuteczność moich modlitw, jednak odmówiła złożenia świadectwa pomimo, że wiedziała za przyczyną Kogo tę pomoc uzyskała. Po odmowie podobne problemy ponownie powróciły – mobbing, dyskryminacja, podteksty seksualne. Mimo jej sceptycyzmu ponownie zwróciłam się o pomoc do o. Wenantego i pomoc uzyskałam. Wstawiennictwo o. Wenantego spowodowało, że siostra dzisiaj nie ma takich problemów jak wcześniej a nawet jeśli występują, to bardzo dobrze sobie radzi. Jest zadowolona. Modlę się o nieustanne wstawiennictwo o. Wenantego dla siostry Doroty jak i córki Kingi, która obecnie kontynuuje naukę na studiach ll-go stopnia.

Stosownie do zalecenia składam powyższe świadectwa jako dowód na nieustanną działalnością i skuteczność Czcigodnego Sługi Bożego o. Wenantego Katarzyńca. Amen!

Iwona Kniat, Kalwaria Pacławska dn. 08.01.2020 r.