Wszystkim Drogim Pielgrzymom, Parafianom, Sympatykom i Czcicielom Sługi Bożego przysyłającym swoje prośby i podziękowania do grobu Ojca Wenantego, składamy Bożonarodzeniowe życzenia, aby były pełne wiary, nadziei i miłości. „Oddaj pokłon Chrystusowi – mówił Ojciec Wenanty – w Jego kolebce. Proś, by w sercu twoim chciał się narodzić. Błagaj, by przyszedłszy do ciebie przyniósł z sobą cnoty, których nas uczy w żłóbku: pokorę, zaparcie się siebie, ducha ofiary. Poprzyj modlitwę swoją wszechpotężnym pośrednictwem Józefa i Maryi”.