Powstaje film o Czcigodnym Słudze Bożym Ojcu Wenantym Katarzyńcu, franciszkaninie żyjącym na przełomie XIX i XX, który zmarł mając niespełna 32 lata, w 7 roku kapłaństwa.  26 kwietnia 2016 r., papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Ojca Wenantego Katarzyńca. Dzisiaj, ten niezwykły orędownik u Boga, fascynuje swoją odważną duchowością człowieka XXI w. Powstaje film o Ojcu Wenantym Katarzyńcu. Wkrótce ukaże się zwiastun filmu. Produkcja powstaje z własnych środków i ofiar czcicieli sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca. Na ten cel można dokonać wpłaty na konto: PKO S.A. 16 1240 2568 1111 0010 8489 5481 z dopiskiem: „na rozwój kultu -film”. Za wszelkie ofiary franciszkanie z Kalwarii Pacławskiej, kustosze grobu Ojca Wenantego, współtwórcy filmu, składają serdeczne Bóg zapłać. Tygodnik Katolicki „ NIEDZIELA” sprawuje patronat nad tym dziełem.