W ciszy Kalwaryjskiego Sanktuarium i przy grobie Ojca Wenantego odbędą się kolejne rekolekcje małżeńskie „Dialog”. Najbliższy turnus pogłębiający, dla małżeństw, które były już na turnusie podstawowym, odbędą się w Kalwarii Pacławskiej w dniach 11-13 października 2019 r. Celem weekendowych rekolekcji jest pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Weekendowe rekolekcje małżeńskie to pewna forma dialogu, która z jednej strony ma pozwolić mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej – w przypadku nieporozumień – pomóc rozwiązywać konflikty między małżonkami. Na Spotkania Małżeńskie mogą przyjechać ludzie w różnym wieku, o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Na weekend mogą przyjechać zarówno tzw. „dobre małżeństwa” jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie. W weekendzie mogą uczestniczyć też pary małżeńskie, które mają zamiar ponownie się połączyć po separacji. Turnus pogłębiający jest dla małżeństw, które już brały udział w tego rodzaju Spotkaniach Małżeńskich i były na turnusie podstawowym. Natomiast turnus podstawowy w Kalwaryjskim Sanktuarium przy grobie Ojca Wenantego będzie w dniach 22-24 listopada br. Koszt każdego turnusu rekolekcji weekendowych wynosi 300 zł od pary z pełnym wyżywieniem. Zgłoszenia przyjmują Wiesław i Jadwiga Solarzowie, tel. 600 826 169 lub o.Edward 532 076 902, u którego można uzyskać także dodatkowe informacje. Przedpłatę w wysokości 100 zł należy dokonać na konto Sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej, nr: 89 1240 1776 1111 0000 1936 2478 z tytułem wpłaty „Dialog”. W tym roku (2019) odbędą się jeszcze w Kalwaryjskim Sanktuarium rekolekcje dla narzeczonych (25 – 27 października) i turnus podstawowy dla małżeństw (22 – 24 listopada). Wszelkich informacji udzielają animatorzy: Wiesław i Jadwiga Solarzowie, tel. 600 826 169 lub o.Edward 532 076 902. Zapraszamy!