Jest już kalendarz ścienny z Ojcem Wenantym na 2020 r. Cena 12 zł. Zamówienia można składać na adres: Klasztor Franciszkanów, 37-743 Kalwaria Pacławska 40, z dopiskiem na kopercie „Kalendarz” lub mailowo: wenanty.katarzyniec@gmail.com