2 czerwca 1914 r., w oktawie uroczystości Zesłania Ducha Świętego w kaplicy Matki Bożej Bolesnej w Krakowie Ojciec Wenanty Katarzyniec przyjął święcenia kapłańskie, których udzielił mu biskup pomocniczy z Krakowa, Anatol Nowak. Następnego dnia, 3 czerwca, sprawował swoją pierwszą Mszę św. W lipcu, na polecenie przełożonych, udał się z klerykami jako ich wychowawca na wakacje do Kalwarii Pacławskiej, a następnie, w pierwszych dniach sierpnia, przez Lwów udał się do swojego rodzinnego Obydowa, aby sprawować pierwszą Mszę św. w rodzinnej parafii. Ze względu na działanie wojenne i przesuwający się front musiał pozostać w Obydowie przez cały miesiąc. W trudnej i niebezpiecznej sytuacji Ojciec Wenanty nie opuścił swoich rodaków, wręcz przeciwnie był dla nich wsparciem i ostoją. 20 września 1914 r. dotarł do Lwowa i zaraz następnego dnia został skierowany do pracy duszpasterskiej jako wikariusz parafialny w pobliskich Czyszkach, które prawnie należały pod zarząd klasztoru we Lwowie. Tutaj sprawował Msze św., spowiadał, głosił Słowo Boże, udzielał sakramentów chrztu, małżeństwa, namaszczenia chorych, prowadził pogrzeby. Był zupełnie normalnym kapłanem. Nikt nigdy nie dostrzegł u niego czegoś, co by mogło zadziwiać, razić, śmieszyć, a jednak ujmował swoją skromnością, skupieniem, pogodą umysłu i mimo woli zdradzał na każdym kroku wysoką świętość swojego zachowania. Od marca 1915 r. zaczął uczyć dzieci i młodzież podstaw katechizmu, czyli głównych prawd wiary. W kościele, w którym odbywała się katecheza nie było odpowiednich warunków dla 150 osób, jednak umiejętności pedagogiczne i wiedza Ojca Wenantego przykuwały uwagę dzieci. Posiadał doskonałe przygotowanie, które wyniósł ze Lwowa i ze studiów w Krakowie. Również w Czyszkach, potrafił znaleźć czas na czytanie książek i pogłębianie swojej wiedzy i duchowości. Jego kazania były jasne, praktyczne i przenikające do duszy. Po roku gorliwej pracy duszpasterskiej w Czyszkach przełożeni powierzyli mu obowiązek wychowawcy i mistrza nowicjatu we Lwowie. W 105. rocznicę święceń kapłańskich, 2 czerwca 2019 r., pamiętajmy w modlitwach o wszystkich tegorocznych neopreabiterach.

PS. Wkrótce reprint obrazka prymicyjnego Ojca Wenantego będzie dostępny w Kalwarii Pacławskiej (zobacz ilustracja).