„Przy rozważaniu tajemnic Męki Pańskiej na sześć rzeczy szczególniej potrzeba zwrócić uwagę: 1. Na ciężkość cierpień, abyśmy z Chrystusem Panem współczuli; 2. Ciężkość i mnóstwo grzechów naszych, które były przyczyną tych katuszy, abyśmy nimi brzydzili; 3. Wielkość dobrodziejstwa, abyśmy Panu Jezusowi za nie dziękowali; 4. Nadmiar Bożej miłości i dobroci w tej Męce się odzwierciedlającej, abyśmy Boga tym goręcej kochali; 5. Stosowność Tajemnicy, abyśmy w podziw się wprawiali; 6. Cnoty Chrystusa Pana, które w tej strasznej Męce się okazują, abyśmy się w nie wpatrywali, podziwiali je i naśladowali”.