Przy Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej powstaje bardzo ciekawy, charytatywny projekt – to „Kalwaryjski Ośrodek Pomocy O. Wenantego Katarzyńca”. Będzie on służył rodzinie, małżeństwom i osobom indywidualnym w pokonywaniu życiowych trudności. Zaangażowani specjaliści – psycholodzy i terapeuci, pedagodzy i doradcy rodzinni oraz prawnicy będą pomagać rozwiązywać problemy, również te wynikające z uzależnień lub współuzależnień od różnego rodzaju zniewoleń. W przyszłości ośrodek zaangażuje się w organizację warsztatów komunikacji dla małżonków i młodzieży. Zapraszamy do duchowego i materialnego wsparcia rodzącego się ośrodka, któremu będzie patronował Sługa Boży O. Wenanty Katarzyniec. Prosimy także o poinformowanie przyjaciół i znajomych o nowej inicjatywie kalwaryjskiego sanktuarium. Ośrodek Pomocy rozpocznie swoją działalność w maju tego roku. Ofiary można wpłacać na specjalny rachunek ośrodka 65 1240 2568 1111 0010 8861 2415 oraz wykonując bezpieczny przelew internetowy w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej Kilometry Dobra pod adresem https://kilometrydobra.pl/organization/kalwawiapaclawska/ – nawet najmniejsza pomoc jest wyrazem wielkiej solidarności z potrzebującymi! Franciszkanie już teraz otaczają modlitwą wszystkich Darczyńców! Więcej informacji można uzyskać u koordynatora projektu:
Michał Jednoróg, franciszkanin
tel. 697 489 698
e-mail: pomoc@kalwariapaclawska.pl
http://www.facebook.com/KalwariaPaclawskaSanktuarium/