Więcej modlitw wideo:

Wenanty:

Krótka historia życia:
O Bogu Stwórcy:
O ciele i krwi Pana Jezusa:
O Maryi:
Odtwórz wideo

z Matką Bożą:

Godzinki Matki Bożej z o.Wenantym:
Anioł Pański z o.Wenantym:
Litania loretańska:

z Jezusem:

Adoracja Jezusa:
Litania do Serca Pana Jezusa:
Nauka w szkole Chrystusa:

Różaniec z o.Wenantym:

Część radosna:
Odtwórz wideo
Część światła:
Odtwórz wideo
Część bolesna:
Odtwórz wideo
Część chwalebna:
Odtwórz wideo

Różaniec dziękczynny za życie o.Wenantego:

Część radosna:
Część światła:
Część bolesna:
Odtwórz wideo

Nowenna pompejańska:

Nowenna pompejańska-część błagalna:
Nowenna pompejańska-część dziękczynna:

Rozważania:

Na wspomnienie Niepokalanego Serca Maryi:
Na Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa:
Na Uroczystość Narodzenia Jana Chrzciciela:
"...Oddawaj cześć Niepokalanej szczególnie w sobotę":
"...Owoc żywota Twojego Jezus":
Do Królowej Polski:
Pieśń "Witaj Królowo":
Pieśń "Pod twoją obronę":
Pierwszy DOM CISZ:
Słowo do Maryi:
Zamknij Menu