Kontakt

O łaskach uzyskanych za wstawiennictwem Sługi Bożego

Wenantego Katarzyńca należy powiadomić:

Klasztor Franciszkanów

37-743 Kalwaria Pacławska 40

tel. 166719544

KalwariaPaclawska@franciszkanie.pl

W sprawach administracyjnych strony prosimy o kontakt:

Fundacja Radia Niepokalanów

O. Maksymiliana Kolbego 5

96-515 Teresin

chylak.franciszkanie@gmail.com